Дървени сглобяеми къщи

Масово са предпочитани в страните, в които се добива дървен материал - дървените сглобяеми къщи, които са с много предимства. Строят се много отдавна - преди да се изобрети бетона и непрекъснато се усъвършенстват.

Класическите дървени сглобяеми къщи са преживели цели епохи. Съвременните сглобяеми къщи са изработени от изключително качествен и траен материал, за да може да функционира къщата дълго и надеждно. Дървото създава уют и много приятна атмосфера в помещението и се предпочита, поради свойството да регулира влажността на въздуха и да го прави здравословен.

При проектирането на съвременните сглобяеми къщи се използват строителни решения, които ги правят екологични и при производството им, и при обитаването. Правят се в заводски условия и се монтират на място за изключително кратки срокове, без да има преразход на материали или унищожаване. Бързото изграждане не се отразява на качеството и се изпълняват разнообразни архитектурни решения.

Когато сградите са с дървена конструкция, те са много по-леки и това води до ниски разходи за основите, прави ги по-устойчиви на земетресения и свлачища. Имат и много добра топлоизолация, което значително спестява енергията през зимата за отопление и климатизацията през лятото. Избягват се мокрите процеси - основна причина за влагата при монолитното строителство.

При една и съща степен на завършеност и луксозност, съвременните сглобяеми къщи имат по-ниската цена, икономия на площ, лесно и бързо преустройство според възникналите по-нататък потребности. Позволяват да се добавят и съчетават повече стилове в интериорния дизайн. Строителството им е модерно и се намира на високо ниво на развитие. Купувате къща, която е планирана и обмислена до най-дребните детайли, като:
- формата и размера на помещенията;
- накъде да се отваря - на ляво или на дясно, навън или навътре;
- удобно движение в цялата къща;
- позиционирането на осветителните тела по стаи, коридори, фасада, стени, тавани.

Правилно построените сглобяеми къщи са красиви, безопасни и трайни; изискват минимални разходи за поддържане на нужната температура и влажност на въздуха в тях.